Informacije za izdavače


Orjentirajući se prema zahtjevima izdavača, Sutonpress nudi usluge kako pomoći u pronalaženju novih kupaca na neograničenom geografskom području (www) i proširiti njihove brendove u novom smjeru. Tehnologija je samo jedan dio, dobro pozicionirana marketinška strategija je garancija uspjeha. Sutonpress marketing servis (program) osigurava izdavaču programe za klijente i u suradnji s njima raspravlja o novim kanalima potrošačke akvizicije. U tom smislu Sutonpress je u mogućnosti koristiti svoju kvalificiranu instaliranu bazu kupaca i partnera za poboljšati i ubrzati digitalnu prilagodbu.

© Sutonpress - Sva prava pridržana.
refis master visa