Op%C4%87a%20elektri%C4%8Dna%20mjerenja%20

Opća električna mjerenja

France Mlakar


Na pristupačan način prikazana su električna mjerenja bez složenih matematičkih izvoda. Obrađuju se jedinice i etaloni električnih mjerenja, električni mjerni instrumenti, električna brojila, mjerni transformatori, elektronički mjerni instrumenti te fazna mjerenja i upute za ista. Knjiga je zamišljena kao pomoćni priručnik u srednjim tehničkim školama; namijenjena je tehničarima i studentima.


Cijena: 30,00 KM

Opsada%20Sarajeva%20

Opsada Sarajeva


Opsada Sarajeva je trajala 1.425 dana. Tijekom ovog perioda 13.952 osoba je poginulo. Koliko god užasni ovi brojevi bili, možda čak i neshvatljivi danas, ne mogu prenijeti opseg cijele opsade. Čitanjem ove knjige ne namjeravamo ući u dubinu studije o jednoj od najvećih tragedija u modernoj povijesti Europe. Ona samo daje jednostavne odgovore na najčešća pitanja o opsadi Sarajeva.
Cijena: 15,00 KM

Orlovi%20rano%20lete%20

Orlovi rano lete

Branko Ćopić


Ćopićev roman Orlovi rano lete ima dva dijela.

U prvom dijelu su dati događaji na početku nove školske godine. Tu je Ćopić sa nekoliko poteza naslikao komičnu situaciju tako realno kao da smo je i sami doživjeli.

U drugom dijelu ti isti dječaci postaju hrabri vojnici. 

Možemo reći da je poruka ovog djela u samom naslovu. Orlovi su u narodnoj poeziji simboli slobode i hrabrosti. Za ove dječake možemo reći da su orlići, ali u teškim iskušenjima oni su raširili svoja krila i počeli letjeti, ranije nego što se to od njih očekivalo.

"Ode naša škola, naša draga škola! - promuca rastuženo poljar Lijan roneći krupne suze. - Gdje li će se sad okupljati dječaci Lipova? Gdje li ću ih pronalaziti kad mi nešto skrive? (...)

- Da joj odamo počast, dobroj našoj dragoj školi.

Kao na neku prećutnu komandu, svi dječaci ustadoše i skidoše kape. Stajali su tako na ivici šume, uplakani, ozbiljni i tihi, odavali su posmrtnu počast svojoj skromnoj seoskoj školi, dok je po njima padao gar i prašina od bombardovanja, gorki prah rata, razaranja i smrti."

 

 
Cijena: 14,00 KM

Osman%20

Osman

Ivan Gundulić

Cijena: 6,00 KM

Osnove%20novinarstva%20

Osnove novinarstva

Stjepan Malović


Autor, pre­da­vač na stu­di­ju no­vi­nar­stva u Du­brov­ni­ku, pri­re­dio je su­vre­me­no kon­ci­pi­ran i mo­der­no ob­li­ko­van udž­be­nik. Dr. sc. Gor­da­na Vi­lo­vić pri­ku­pi­la je, iza­bra­la i ob­ra­di­la pri­mje­re. U pet di­je­lo­va: Pro­fe­si­ja no­vi­nar, Sve po­či­nje do­ga­đa­jem, Umi­je­će iz­vje­šta­va­nja, Ure­đi­va­nje i se­lek­ci­ja i Što se zbiva u re­dak­ci­ji, iz­lo­že­ni su te­melj­ni pri­nci­pi poj­mo­vi i pra­vi­la no­vi­nar­skog “za­na­ta”. Udž­be­nik je pisan po uzoru na ame­ri­čke pri­ruč­ni­ke poput Mi­ssou­ri Group, Mass Media VI, News Re­por­ting and Wri­ting i dr., ali je u pot­pu­no­sti pri­la­go­đen hr­vat­skim uv­je­ti­ma i prak­si no­vi­nar­stva. Osim stu­den­ti­ma, udž­be­nik je na­mi­je­njen i no­vi­na­ri­ma po­čet­ni­ci­ma te svima koji žele učiti o me­dij­skoj pi­sme­no­sti.


Cijena: 42,00 KM

Pa%C4%8Dija%20%C5%A1kola%20

Pačija škola

Jovan Jovanović Zmaj


Postoji jedna tajna koja traje više od 130 godina i do danas nije otkrivena: koliko je doktor Jovan Jovanović izliječio ljudi, a koliko pjesnik Jovan Jovanović Zmaj podučio i usrećio djece.
Čika Jova nikada nije gledao u visine, za kojima su obično čeznuli svi iz svijeta odraslih. Za njega je dječiji svijet bio trajniji i iskreniji od svijeta odraslih. Konj ili stolica, sedlo od marame, uzda od kanapa – i eto junaka! Uočio je da je taj svijet čist, iskren, srećan, proizvoljan i neograničeno raznovrstan. Svojim pjesmama je pomogao mnogim generacijama da lutaju, otkrivaju, doživljavaju i da svijet tumače na svoj način.
Za vas smo odabrali neke od najljepših pjesama i uvrstili ih u ovaj izbor, a sve to upotpunili ilustracijama. 

 

 
Cijena: 15,00 KM

Pasija%20

Pasija

Tom Allen

Cijena: 8,25 KM

Pat%20u%20BiH%20

Pat u BiH

Božo Žepić

Cijena: 49,00 KM

Patnje%20mladog%20Werthera%20

Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe


Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala majka na rješenje nasljedstva. Prigodom ladanjskog bala upoznaje Lottu. Iako, zna da je zaručena s Albertom on se u nju zaljubljuje. Kad se Albert vratio s putovanja Werther se s njim sprijateljio i svo troje provode sretne dane uživajući u bezazlenoj društvenosti i prirodnim ljepotama gradske okolice. Za rođendan Werther dobiva jedno izdanje Homera kojeg obožava i vrpcu s Lottine haljine koju je nosila kad su se upoznali. Wertherova ljubav prema Lotti svakim danom bila je sve jača. Kako ne bi narušio sklad među zaručnicima Werther odlazi. Da bi zaboravio Lottu, on postaje tajnik kod jednog diplomanta. Našavši se u jednom visokom društvu (koje njega "pučanina" tjera iz svoje sredine) biva povrijeđen. Jasno su mu pokazivali da je nepoželjan i on podnosi ostavku. Stupa u službu kod jednog kneza, ali ju romantični mladić teško podnosi i uskoro napušta službu. Neuspjehom u pokušaju da nađe zadovoljstvo u poslu povećava se ljubav prema Lotti, koja se u međuvremenu udala za Alberta. Werther se vraća u gradić u kojem je upoznao Lottu. Stanje uskoro postaje neizdrživo. Albert naslućuje Wertherovu ljubav prema Lotti, a ona počinje uviđati da ni njeni osjećaji nisu tako bezazleni. Između Werthera i njegove okoline množe se nesporazumi i Lotta bi se iz te situacije htjela izvući, ali ne zna kako. Ona naređuje Wertheru da nekoliko dana ne dolazi. On razmišlja o samoubojstvu i sada izvršava svoje posljedne pripreme. Vraća se još jednom Lotti i njihove se usne prvi put sjedinjuju. Nakon trenutačnog zanosa ona se pribere i daje Wertheru do znanja da ga više ne želi vidjeti. Werther posuđuje Albertov pištolj i iste noći izvrši samoubojstvo. Njegova smrt pobuđuje opću žalost.

 

Pokopan je na mjestu koje je sam odabrao, između dvije lipe na kraju posvećenog groblja. Na posljedni ga je počinak ispratila Lottina obitelj. Nosili su ga obrtnici, a svećenika nije bilo.
Cijena: 8,00 KM

Patuljak%20iz%20Zaboravljene%20zemlje%20

Patuljak iz Zaboravljene zemlje

Ahmet Hromadžić


Ahmet Hromadžić je začetnik umjetničke bajke u bosanskohercegovačkoj književnosti za djecu. Uz njegovo ime vežemo početke, ali i najveće umjetničke domete ovog žanra u našoj literaturi za mlade. U svoje bajkovite prostore on uvodi patuljke, bića u mašti stvorena, koje očovječuje i kojima, pored folklornih i mitskih, daje i simbolična obilježja, pa su oni istovremeno i bajkoviti i stvarni, upravo onakvi kako ih djeca vide i doživljavaju. 

Svijet patuljaka je blizak svakom djetinjstvu, pa je priča o njima uvijek privlačila pažnju najmlađih.

 

U Hromadžićevim bajkama ima tuge, ali ne i tragike. Nada je bila vodilja, svjetlo na životnoj stazi i izjednačavala se sa traganjem za smislom življenja. Tako će i Sunčan, poslije svih poraza i pobjeda, morati da se vrati u Zaboravljenu Zemlju. Ovaj nas motiv podsjeća na čovjekov povratak korijenima, djetinjstvu, obali kakva ne postoji nigdje na svijetu. 
Cijena: 15,00 KM

© Sutonpress - Sva prava pridržana.
refis master visa