O nama


Dobrodošli na SutonPress - najveći BiH online izdavački uslužni provider i distributer magazina, brošura, novina, knjiga i stripova. Koristeći Sutonpress cloud izdavačku platformu za plasiranje tiskanog sadržaja u multiplom digitalnom formatu, Sutonpress omogućuje korisnicima čitanje odabranih tiskovina online, odnosno narudžbu press izdanja istih.

Sutonpress tehnološka platforma sigurno distribuira vrhunski digitalni sadržaj na korisnička računala, tablete i mobilne uređaje, a u isto vrijeme i prodaju i dostavu press izdanja na Vašu kućnu adresu. Online prodajne i marketinške mogućnosti populariziraju digitalna izdanja i omogućuje izdavačima nove platforme objave njihova sadržaja i širenja njihove prodaje press izdanja. Kombinacijom online produkcije i digitalnom platformom Sutonpress transformira svijet izdavaštva baziranog na tradicionalnoj papirnoj proizvodnji u bez-papirnu, ekološku i interaktivnu ponudu za korisnike te rastuću priliku za izdavače i oglašivače.

© Sutonpress - Sva prava pridržana.
refis master visa